فروش ویدئو پروژکتور استوک

فروش ویدئو دیتا پروژکتور استوک در ایران

021-88322302

۰۲۱-۸۶۰۷۲۴۰۶

 

 

epson video projectors

ویدئو پروژکتور

 اپسون

 

X31

 

S31

W04

X04

 

X27

TW5350

 

TW5300

EB535W

S04

VS340

TW7300

LS-10000

ویدئو پروژکتور

U04

دیتا پروژکتور

TW570

685W

ویدئو پروژکتور

TW6600

EB520

595WI

1980

536WI

دیتا پروژکتور

X03

panasonic video projectors

ویدئو پروژکتور

پاناسونیک

 

lb303

vw350

lb383

 

lb382

lb353

 

lw333

lw373

lb423

ویدئو پروژکتور

vx420

ویدئو دیتا پروژکتور

vx600

vw535

 

vw530

vx425

دیتا پروژکتور

rz470

دیتا پروژکتور

ex800z

ویدئو دیتا پروژکتور

vx605n

351r

343r

ویدئو پروژکتور

ex520

دیتا پروژکتور

ex620

AT6000-FULL HD

sony video projectors

ویدئو پروژکتور

سونی

 

vpl-dx220

ex455

ex435

vw320

dx240

dx270

ex295

ex255

 

EX354

 

DX131

benq video projectors

ویدئو پروژکتور

بنکیو

 

m506

 

ms527

 

mx525

 

mx528   

 مدل دستگاهعکسقیمت
 ACER P1185ویدئو دیتا پروژکتورCALL:

021-88322302

Brightness:3,200

Contrast:20,000:1

Resolution:800×600

ACER P1283ویدئو دیتا پروژکتورCALL:

021-88322302

Brightness:3,000

Contrast:17,000:1

Resolution:1024×768

ACER X115Hویدئو دیتا پروژکتورCALL:

021-88322302

Brightness:3300

Contrast:20,000:1

Resolution:800 x 600

benq M506ویدئو دیتا پروژکتورCALL:

021-88322302

Brightness:2700 

Contrast:13000:1

Resolution:(800 x 600)

benq ms527ویدئو دیتا پروژکتورCALL:

021-88322302

Brightness:3300

Contrast:13000:1 ‎

Resolution:800 x 600

 BENQ mx525aدیتا ویدئو پروژکتورCALL:

021-88322302

Brightness:3,300

Contrast:13,000:1

Resolution:1024 x 768

 BENQ mx528ویدئو دیتا پروژکتورCALL:

021-88322302

Brightness:3300

Contrast:13000:1 ‎

Resolution:1024 x 768

 RICOH 2340دیتا ویدئو پروژکتورCALL:

021-88322302

Brightness:3,000

Contrast:2,200:1

Resolution:800×600

 RICOH S2340ویدئو دیتا پروژکتورCALL:

021-88322302

Brightness:3,000

Contrast:2,200:1

Resolution:800×600

 ACER P1185دیتا ویدئو پروژکتورCALL:

021-88322302

Brightness:3,200

Contrast:20,000:1

Resolution:800×600

 ACER P1283Video ProjectorCALL:

021-88322302

Brightness:3,000

Contrast:17,000:1

Resolution:1024×768

 Epson EB-965ویدئو دیتا پروژکتورCALL:

021-88322302

Brightness:3,500

Contrast:10,000:1

Resolution:1024×768

EPSON S31دیتا پروژکتورCALL:

021-88322302

Brightness:3,200 

Contrast:15,000:1

Resolution:800 x 600

EPSON tw 570ویدئو دیتا پروژکتورCALL:

021-88322302

Brightness:3,000

Contrast:15,000:1

Resolution:1280×800

 EPSON tw 6600ویدئو دیتا پروژکتورCALL:

021-86072406

Brightness:1,600

Contrast:5,000:1

Resolution:1280×720

EPSON TW5300CALL:

021-88322302

Brightness:2,200

Contrast:35,000:1

Resolution:1920×1080

 EPSON U04CALL:

021-88322302

Brightness:1920×1080

Contrast:3000

Resolution:15000:1

EPSON vs330CALL:

021-88322302

Brightness:2,700

Contrast:10,000:1

Resolution:1024×768

EPSON X03CALL:

021-88322302

Brightness:2,700

Contrast:10,000:1

Resolution:1024×768

EPSON X27CALL:

021-88322302

Brightness:2,700

Contrast:10,000:1

Resolution:1024 x 768

 EPSON X31CALL:

021-88322302

Brightness:2,500

Contrast:2,000:1

Resolution:800×600

 NEC 303GCALL:

021-88322302

Brightness:3,000

Contrast:10,000:1

Resolution:800×600

 nec ve303xCALL:

021-88322302

Brightness:3,000

Contrast:10,000:1

Resolution:1024×768

OPTOMA S313CALL:

021-88322302

Brightness:3,000

Contrast:20,000:1

Resolution:800×600

 OPTOMA S341CALL:

021-88322302

Brightness:3,500

Contrast:22,000:1

Resolution:800×600

 OPTOMA X341CALL:

021-88322302

Brightness:3,300

Contrast:22,000:1

Resolution:1024×768

 PANASONIC ex520CALL:

021-88322302

Brightness:5,300

Contrast:2,000:1

Resolution:1024×768

 PANASONIC ex620CALL:

021-88322302

Brightness:6,200

Contrast:10,000:1

Resolution:1024×768

 PANASONIC ex800zCALL:

021-88322302

Brightness:7,500

Contrast:5,000:1

Resolution:1024×768

PANASONIC Lb280CALL:

021-88322302

Brightness:2,800

Contrast:10,000:1

Resolution:1024×768

 PANASONIC LB300CALL:

021-88322302

Brightness:3,100

Contrast:10,000:1

Resolution:1024×768

 PANASONIC lb382ویدئو دیتا پروژکتورCALL:

021-88322302

Brightness:3,800

Contrast:12,000:1

Resolution:1024×768

 PANASONIC lw362CALL:

021-88322302

Brightness:3,600

Contrast:12,000:1

Resolution:1280×800

 panasonic pt lb412CALL:

021-88322302

Brightness:4,100

Contrast:12,000:1

Resolution:1024×768

 PANASONIC Rz470ویدئو دیتا پروژکتورCALL:

021-88322302

Brightness:3,500

Contrast:20,000:1

Resolution:1920×1080

PANASONIC tx402CALL:

021-88322302

Brightness:3,800

Contrast:12,000:1

Resolution:1024×768

 PANASONIC vx420CALL:

021-88322302

Brightness:4,500

Contrast:12,000:1

Resolution:1024×768

 PANASONIC Vx600CALL:

021-88322302

Brightness:5,500

Contrast:10,000:1

Resolution:1024×768

PANASONIC vx605nCALL:

021-88322302

Brightness:5,500

Contrast:10,000:1

Resolution:1024×768

SONY DX131فروش ویدئو پروژکتورCALL:

021-88322302

Brightness:2,600

Contrast:3,000:1

Resolution:1024×768

 SONY DX220دیتا پروژکتورCALL:

021-88322302

Brightness:2,700

Contrast:3,000:1

Resolution:1024×768

 SONY ex345ویدئو دیتا پروژکتورCALL:

021-88322302

Brightness:4,200

Contrast:3,300:1

Resolution:1024×768

SONY fx37ویدئو دیتا پروژکتورCALL:

021-88322302

Brightness:6,000

Contrast:2,000:1

Resolution:1024×768

کلیه دستگاه ها شامل گارانتی و خدمات طلائی می باشند

ویدئو پروژکتور:

فروش ویدئو پروژکتور:

فروش ویدئو پروژکتور-فروش ویدئو پروژکتور

ویدئو پروژکتور

 لامپ ویدئو پروژکتور