فروش ویدئو پروژکتور

فروش ویدئو دیتا پروژکتور در ایران

021-86072406

   

دیتا پروژکتور,دیتا پروژکتور,دیتا پروژکتور,
واردات و توزیع دیتا پروژکتور
دیتا پروژکتور,دیتا پروژکتور,دیتا پروژکتور,
ارسال به سر تا سر ایران
دیتا پروژکتور,دیتا پروژکتور,دیتا پروژکتور,
گارانتی 2 ساله
دیتا پروژکتور,دیتا پروژکتور,دیتا پروژکتور,
تلفن جهت خرید 021-86072406
دیتا پروژکتور,دیتا پروژکتور,دیتا پروژکتور,

 مدل دستگاه عکس قیمت
 ACER P1185 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:3,200

Contrast:20,000:1

Resolution:800×600

ACER P1283 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:3,000

Contrast:17,000:1

Resolution:1024×768

ACER X115H دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:3300

Contrast:20,000:1

Resolution:800 x 600

benq M506 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:2700 

Contrast:13000:1

Resolution:(800 x 600)

benq ms527 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:3300

Contrast:13000:1 ‎

Resolution:800 x 600

 BENQ mx525a دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:3,300

Contrast:13,000:1

Resolution:1024 x 768

 BENQ mx528 دیتاپروژکتور,دیتا پروژکتور,ویدئوپروژکتور,ویدئو پروژکتور,فروش دیتاپروژکتور, CALL:021-86072406

Brightness:3300

Contrast:13000:1 ‎

Resolution:1024 x 768

 RICOH 2340 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:3,000

Contrast:2,200:1

Resolution:800×600

 RICOH S2340 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:3,000

Contrast:2,200:1

Resolution:800×600

 ACER P1185 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:3,200

Contrast:20,000:1

Resolution:800×600

 ACER P1283 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:3,000

Contrast:17,000:1

Resolution:1024×768

 Epson EB-965 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:3,500

Contrast:10,000:1

Resolution:1024×768

EPSON S31 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:3,200 

Contrast:15,000:1

Resolution:800 x 600

EPSON tw 570 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:3,000

Contrast:15,000:1

Resolution:1280×800

 EPSON tw 6600 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:1,600

Contrast:5,000:1

Resolution:1280×720

EPSON TW5300 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:2,200

Contrast:35,000:1

Resolution:1920×1080

 EPSON U04 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:1920×1080

Contrast:3000

Resolution:15000:1

EPSON vs330 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:2,700

Contrast:10,000:1

Resolution:1024×768

EPSON X03 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:2,700

Contrast:10,000:1

Resolution:1024×768

EPSON X27 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:2,700

Contrast:10,000:1

Resolution:1024 x 768

 EPSON X31 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:2,500

Contrast:2,000:1

Resolution:800×600

 NEC 303G دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:3,000

Contrast:10,000:1

Resolution:800×600

 nec ve303x دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:3,000

Contrast:10,000:1

Resolution:1024×768

OPTOMA S313 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:3,000

Contrast:20,000:1

Resolution:800×600

 OPTOMA S341 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:3,500

Contrast:22,000:1

Resolution:800×600

 OPTOMA X341 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:3,300

Contrast:22,000:1

Resolution:1024×768

 PANASONIC ex520 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:5,300

Contrast:2,000:1

Resolution:1024×768

 PANASONIC ex620 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:6,200

Contrast:10,000:1

Resolution:1024×768

 PANASONIC ex800z دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:7,500

Contrast:5,000:1

Resolution:1024×768

PANASONIC Lb280 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:2,800

Contrast:10,000:1

Resolution:1024×768

 PANASONIC LB300 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:3,100

Contrast:10,000:1

Resolution:1024×768

 PANASONIC lb382 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:3,800

Contrast:12,000:1

Resolution:1024×768

 PANASONIC lw362 ویدئو پروژکتور|دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:3,600

Contrast:12,000:1

Resolution:1280×800

 panasonic pt lb412 ویدئو پروژکتور|دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:4,100

Contrast:12,000:1

Resolution:1024×768

 PANASONIC Rz470 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:3,500

Contrast:20,000:1

Resolution:1920×1080

PANASONIC tx402 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:3,800

Contrast:12,000:1

Resolution:1024×768

 PANASONIC vx420 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:4,500

Contrast:12,000:1

Resolution:1024×768

 PANASONIC Vx600 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:5,500

Contrast:10,000:1

Resolution:1024×768

PANASONIC vx605n دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:5,500

Contrast:10,000:1

Resolution:1024×768

SONY DX131 فروش ویدئو پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:2,600

Contrast:3,000:1

Resolution:1024×768

 SONY DX220 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:2,700

Contrast:3,000:1

Resolution:1024×768

 SONY ex345 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:4,200

Contrast:3,300:1

Resolution:1024×768

SONY fx37 دیتا پروژکتور CALL:021-86072406

Brightness:6,000

Contrast:2,000:1

Resolution:1024×768

کلیه دستگاه ها شامل گارانتی و خدمات طلائی می باشند

ویدئو پروژکتور:

فروش دیتا پروژکتور

-فروش ویدئو پروژکتور-فروش ویدئو پروژکتور

ویدئو پروژکتور

 لامپ ویدئو پروژکتور

ویدئو پروژکتور

 لامپ ویدئو پروژکتور

فروش ویدئو پروژکتور