ویدئو پروژکتور

تلفن تماس: 021-86073406 ویدئو پروژکتور:     ویدئو پروژکتور یا همان دیتا پروژکتور کلا در چند سطح طبقه بندی میشود. ویدئو پروژکتور های کوچک (جیبی) ویدئو پروژکتور های کلاسی یا خانگی ویدئو پروژکتور های سنگین یا سینمائی     توصیه میشود…