فروش ویدئو پروژکتور استوک

فروش ویدئو دیتا پروژکتور استوک در ایران

021-88322302

۰۲۱-۸۶۰۷۲۴۰۶

 

 

epson video projectors

ویدئو پروژکتور

 اپسون

 

X31

 

S31

W04

X04

 

X27

TW5350

 

TW5300

EB535W

S04

VS340

TW7300

LS-10000

ویدئو پروژکتور

U04

دیتا پروژکتور

TW570

685W

ویدئو پروژکتور

TW6600

EB520

595WI

1980

536WI

دیتا پروژکتور

X03

panasonic video projectors

ویدئو پروژکتور

پاناسونیک

 

lb303

vw350

lb383

 

lb382

lb353

 

lw333

lw373

lb423

ویدئو پروژکتور

vx420

ویدئو دیتا پروژکتور

vx600

vw535

 

vw530

vx425

دیتا پروژکتور

rz470

دیتا پروژکتور

ex800z

ویدئو دیتا پروژکتور

vx605n

351r

343r

ویدئو پروژکتور

ex520

دیتا پروژکتور

ex620

AT6000-FULL HD

sony video projectors

ویدئو پروژکتور

سونی

 

vpl-dx220

ex455

ex435

vw320

dx240

dx270

ex295

ex255

 

EX354

 

DX131

benq video projectors

ویدئو پروژکتور

بنکیو

 

m506

 

ms527

 

mx525

 

mx528   

 مدل دستگاه عکس قیمت
 ACER P1185 ویدئو دیتا پروژکتور CALL:

021-88322302

Brightness:3,200

Contrast:20,000:1

Resolution:800×600

ACER P1283 ویدئو دیتا پروژکتور CALL:

021-88322302

Brightness:3,000

Contrast:17,000:1

Resolution:1024×768

ACER X115H ویدئو دیتا پروژکتور CALL:

021-88322302

Brightness:3300

Contrast:20,000:1

Resolution:800 x 600

benq M506 ویدئو دیتا پروژکتور CALL:

021-88322302

Brightness:2700 

Contrast:13000:1

Resolution:(800 x 600)

benq ms527 ویدئو دیتا پروژکتور CALL:

021-88322302

Brightness:3300

Contrast:13000:1 ‎

Resolution:800 x 600

 BENQ mx525a دیتا ویدئو پروژکتور CALL:

021-88322302

Brightness:3,300

Contrast:13,000:1

Resolution:1024 x 768

 BENQ mx528 ویدئو دیتا پروژکتور CALL:

021-88322302

Brightness:3300

Contrast:13000:1 ‎

Resolution:1024 x 768

 RICOH 2340 دیتا ویدئو پروژکتور CALL:

021-88322302

Brightness:3,000

Contrast:2,200:1

Resolution:800×600

 RICOH S2340 ویدئو دیتا پروژکتور CALL:

021-88322302

Brightness:3,000

Contrast:2,200:1

Resolution:800×600

 ACER P1185 دیتا ویدئو پروژکتور CALL:

021-88322302

Brightness:3,200

Contrast:20,000:1

Resolution:800×600

 ACER P1283 Video Projector CALL:

021-88322302

Brightness:3,000

Contrast:17,000:1

Resolution:1024×768

 Epson EB-965 ویدئو دیتا پروژکتور CALL:

021-88322302

Brightness:3,500

Contrast:10,000:1

Resolution:1024×768

EPSON S31 دیتا پروژکتور CALL:

021-88322302

Brightness:3,200 

Contrast:15,000:1

Resolution:800 x 600

EPSON tw 570 ویدئو دیتا پروژکتور CALL:

021-88322302

Brightness:3,000

Contrast:15,000:1

Resolution:1280×800

 EPSON tw 6600 ویدئو دیتا پروژکتور CALL:

021-86072406

Brightness:1,600

Contrast:5,000:1

Resolution:1280×720

EPSON TW5300 CALL:

021-88322302

Brightness:2,200

Contrast:35,000:1

Resolution:1920×1080

 EPSON U04 CALL:

021-88322302

Brightness:1920×1080

Contrast:3000

Resolution:15000:1

EPSON vs330 CALL:

021-88322302

Brightness:2,700

Contrast:10,000:1

Resolution:1024×768

EPSON X03 CALL:

021-88322302

Brightness:2,700

Contrast:10,000:1

Resolution:1024×768

EPSON X27 CALL:

021-88322302

Brightness:2,700

Contrast:10,000:1

Resolution:1024 x 768

 EPSON X31 CALL:

021-88322302

Brightness:2,500

Contrast:2,000:1

Resolution:800×600

 NEC 303G CALL:

021-88322302

Brightness:3,000

Contrast:10,000:1

Resolution:800×600

 nec ve303x CALL:

021-88322302

Brightness:3,000

Contrast:10,000:1

Resolution:1024×768

OPTOMA S313 CALL:

021-88322302

Brightness:3,000

Contrast:20,000:1

Resolution:800×600

 OPTOMA S341 CALL:

021-88322302

Brightness:3,500

Contrast:22,000:1

Resolution:800×600

 OPTOMA X341 CALL:

021-88322302

Brightness:3,300

Contrast:22,000:1

Resolution:1024×768

 PANASONIC ex520 CALL:

021-88322302

Brightness:5,300

Contrast:2,000:1

Resolution:1024×768

 PANASONIC ex620 CALL:

021-88322302

Brightness:6,200

Contrast:10,000:1

Resolution:1024×768

 PANASONIC ex800z CALL:

021-88322302

Brightness:7,500

Contrast:5,000:1

Resolution:1024×768

PANASONIC Lb280 CALL:

021-88322302

Brightness:2,800

Contrast:10,000:1

Resolution:1024×768

 PANASONIC LB300 CALL:

021-88322302

Brightness:3,100

Contrast:10,000:1

Resolution:1024×768

 PANASONIC lb382 ویدئو دیتا پروژکتور CALL:

021-88322302

Brightness:3,800

Contrast:12,000:1

Resolution:1024×768

 PANASONIC lw362 CALL:

021-88322302

Brightness:3,600

Contrast:12,000:1

Resolution:1280×800

 panasonic pt lb412 CALL:

021-88322302

Brightness:4,100

Contrast:12,000:1

Resolution:1024×768

 PANASONIC Rz470 ویدئو دیتا پروژکتور CALL:

021-88322302

Brightness:3,500

Contrast:20,000:1

Resolution:1920×1080

PANASONIC tx402 CALL:

021-88322302

Brightness:3,800

Contrast:12,000:1

Resolution:1024×768

 PANASONIC vx420 CALL:

021-88322302

Brightness:4,500

Contrast:12,000:1

Resolution:1024×768

 PANASONIC Vx600 CALL:

021-88322302

Brightness:5,500

Contrast:10,000:1

Resolution:1024×768

PANASONIC vx605n CALL:

021-88322302

Brightness:5,500

Contrast:10,000:1

Resolution:1024×768

SONY DX131 فروش ویدئو پروژکتور CALL:

021-88322302

Brightness:2,600

Contrast:3,000:1

Resolution:1024×768

 SONY DX220 دیتا پروژکتور CALL:

021-88322302

Brightness:2,700

Contrast:3,000:1

Resolution:1024×768

 SONY ex345 ویدئو دیتا پروژکتور CALL:

021-88322302

Brightness:4,200

Contrast:3,300:1

Resolution:1024×768

SONY fx37 ویدئو دیتا پروژکتور CALL:

021-88322302

Brightness:6,000

Contrast:2,000:1

Resolution:1024×768

کلیه دستگاه ها شامل گارانتی و خدمات طلائی می باشند

ویدئو پروژکتور:

فروش ویدئو پروژکتور:

فروش ویدئو پروژکتور-فروش ویدئو پروژکتور

ویدئو پروژکتور

 لامپ ویدئو پروژکتور