آموزش تعویض لامپ ویدئو پروژکتور پاناسونیک :

مرحله اول :

دستگاه را خاموش می کنیم

بعد از 30 دقیقه که دستگاه سرد شد سیم پاور برق را جدا می نمائیم

ویدئو پروژکتور را به پشت برمی گردانیم قسمتی وجود دارد که شامل روپوش پشت لامپ ویدئو پروژکتور است ابتدا آن را باز می کنیم

پس از باز کردن آن، در کنار لامپ پیچ های نگهدارنده وجود دارد آن ها را هم باز می کنیم سپس لامپ را خارج می کنیم

مرحله دوم :

لامپ جدید که دقیقا مطابق با مدل ویدئو پروژکتور ما هست را به نحوی در جایگاهش قرار می دهیم که هیچ تماس لمسی با صفحه شیشه ای آن نداشته باشد.

پیچ های نگهدارنده و سپس پیچ سرپوش لامپ ویدئو پروژکتور را می بندیم ویدئو پروژکتور را به حالت اولیه برمی گردانیم سپس سیم پاور را وصل می کنیم.

توجه : بعد از آن که ویدئو پروژکتور را روشن کردیم وارد تنظیمات عمر لامپ می رویم تا عمر لامپ را ریست کنیم