پرده ۱.۸*۱.۸ دستی ۹۰۰،۰۰۰﷼
پرده ۱.۸*۱.۸ پایه دار ۱،۲۵۰،۰۰۰﷼
پرده ۱.۸*۱.۸ برقی ۱،۸۰۰،۰۰۰﷼
پرده ۲*۲ دستی ۱،۲۰۰،۰۰۰﷼
پرده ۲*۲ پایه دار ۱،۶۵۰،۰۰۰﷼
پرده ۲*۲ برقی ۲،۰۰۰،۰۰۰﷼
پرده ۲.۵*۲.۵ دستی ۲،۱۵۰،۰۰۰﷼
پرده ۲.۵*۲.۵ پایه دار ۲،۷۵۰،۰۰۰﷼
پرده ۲.۵*۲.۵ برقی ۲،۸۰۰،۰۰۰﷼
پرده ۳*۳ دستی ۳،۱۰۰،۰۰۰﷼
پرده ۳*۳ برقی ۴،۰۰۰،۰۰۰﷼
پرده ۳*۴ برقی ۹،۵۰۰،۰۰۰﷼

٩٦/٠٦/١٢
‎لیبل پرینتر :

Bixolon T400 = 1080
Bixolon T403 = 1230
Zebra GK888 = 1070
Postek C168 = 800
Meva 1100 = 825
Beiyang 2300 = 920
TSC 244 = 735
TSC 210 = 765

٩٦/٠٦/١٢
فيش پرينتر :

‎تک پورت و دو پورت :

Remo RP200 = 285
Xprinter. = 310
Axiom M810 = 315
Axiom 80-250 = 360
Sewoo TS-400 = 455
Sewoo TL-322 = 480
Epson T20 =512
Bixolon SRP 330 = 482
Bixolon 350lll = 680
Bixolon 350 Plus lll = 735

‎فول پورت :

Remo RP300 = 330
Remo RP330 = 370
Remo RP400 = 390
Xprinter = 350
Axiom 80-250 = 390
Protech AB88 = 380
Meva 1000 = 357
Sewoo TS-400EB = 535
Office 8300 = 360

٩٦/٠٦/١٢
‎بارکد خوان :

‎باسیم :

Remo 3300 = 155
Data Scan 2050 = 170
Mindeo 2250 = 180
Quickscan I = 300
Datalogic Lite = 250
Quickscan 2131 = 278
Quickscan 2430 = 530 دوبعدی
Mindeo 6100 =475 دوبعدی
Meva 3615 = 200

‎بی سیم :

Remo 3100 = 320
Remo 3100 Plus = 330
Axiom 8223 = 675
Quick Qm2131 = 915

Printer Ricoh : ٩٦/٠٦/١٢

‎تك كاره :
211 = 280

‎سه كاره :
150su. = 360
150suw = 390

‎چهاركاره :
212 sfnw = 470 با گوشي

‎تك كاره رنگي :
240dn = 620

‎كپي :
2014D. = call
2014AD = 3200

 

‎بعلت نوسان قيمت بازار ، قيمتهاي نهايي را با بخش فروش هماهنگ نماييد

Printer Samsung : ٩٦/٠٦/١٢

‎تك كاره سياه و سفيد :
2020 = 310
2020w = 330

‎سه كاره سياه و سفيد :
2070 = 445
3400 = 495

‎چهار كاره سياه و سفيد :
2070f = 575 بدون گوشي
2070fw = 640 بدون گوشي

 

‎بعلت نوسان قيمت بازار ، قيمتهاي نهايي را با بخش فروش هماهنگ نماييد

Printer Epson : ٩٦/٠٦/١٢
تك كاره :
L310 = 545
L120. = call
T50 = 870
L805. = 1035 – 930 meva
L810. = 1550

تك كاره A3 :
1430w = 2200
L1300. = 2060 – 1880
L1800. = 2820 – 2650

سه كاره :
L220. = 630 my
L382 = 655
L365w= 760
L386w= 775
L850 = 1570

چهار كاره :
L550. = 910
L565w = 1180
L7610dw = 1180
1455 = 4350

سوزني A3 :
2180 = 700
2190. = 2590

سوزني A4 :
LQ350. = 700 mad – 660

اسكنر A4 :
V19 = 250
V370. = 545
v500. = 840
V550. = call
v600. = 1550
v800. = call

بعلت نوسان قيمت بازار ، قيمتهاي نهايي را با بخش فروش هماهنگ نماييد.
نصب-نصب-نصب-نصب-نصب-نصب-نصب-نصب-نصب-