2020-08-10
تصوصر پرده نمایش ویدئو پروژکتور سفید رنگ

پرده نمایش ویدئو پروژکتور

پرده نمايش از مهم ترین تجهيزات ويدئو پروژکتور است که براي پخش تصاوير  مورد استفاده قرار مي گيرند و از رفلکس يا بازتاب نور جلوگيري کرده و کیفیت تصاویر را بیشتر می کند.