2020-07-22
ویدئو پروژکتور جیبی گلد رنگ

بهترین ویدئو پروژکتور جیبی

کاربری اصلی دیتا پروژکتور جیبی برای بازاریابان، ویزیتورها، مدیران پروژه، اساتید، دانشجویان، کارشناسان فروش، سینمای خانگی جیبی، مصارف تفریحی و سرگرمی و استفاده در کلاسهای آموزشی با امکان ایجاد محیط نیمه تاریک است.