2020-08-12

لامپ هالوژن پروژکتور

لامپ های هالوژن نور به اندازه کافی روشن دارند. از این رو، در اکثر شرایط، نور کافی وجود دارد بدون اینکه هزینه زیادی بپردازید.